Maatregelen Coronavirus

In verband met de maatregelen omtrent het Corona-virus, volgen ook wij de adviezen van het RIVM en overheid op om vanaf heden thuis te werken tot 6 april 2020. Wij zijn, in mindere mate, telefonisch bereikbaar voor spoedeisende zaken om u toch nog van dienst te kunnen zijn. De info-mail wordt uiteraard gelezen.

Heeft u zaken die geen spoed behoeven? Dan verzoeken wij u om deze even te laten rusten totdat de adviezen van de RIVM en overheid bijgesteld worden en wij weer volledig bereikbaar zullen zijn.

Al onze leveranciers hebben, in meer of mindere mate, met dezelfde maatregelen te maken en wij willen de druk op deze bedrijven zo laag mogelijk houden. Wij nemen de adviezen om sociale contacten te beperken ter harte, waardoor wij bezoeken aan uw VvE dan wel bezoek op ons kantoor zoveel mogelijk zullen beperken.

Deze situatie heeft ook gevolgen voor de planning met betrekking tot de ALV’s tussen nu en 6 april 2020. In overleg met de diverse besturen zullen deze geannuleerd worden dan wel in aangepaste vorm plaatsvinden. In geval van annulering, kan het zijn dat uw ALV verplaatst gaat worden naar het najaar. Uiteraard zorgen wij wel dat de financiële stukken, zoals jaarrekening 2019 en begroting 2020/2021 voor 1 juli 2020 in uw bezit zijn.  

Wij vinden dit een vervelende situatie, maar wij zijn ervan overtuigd dat u begrip heeft voor deze noodgedwongen maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken.

Wanneer de situatie komende tijd verandert, houden wij u hiervan op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Team Compagnon Vastgoedbeheer

 

Jeroen, Dirk, Lisa & Jos

CompagnonVastgoedbeheer.nl